04.01.2022

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OD REZYGNACJI Z PODRÓŻY

Kupujesz wycieczkę? Nie zapomnij również o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego z możliwością zwrotu kosztów rezygnacji z podróży! Pandemia SARS-COV-2 sprawiła, że planowanie wyjazdów zagranicznych jest bardzo ryzykowne. Nagłe zachorowanie […]

Kupujesz wycieczkę? Nie zapomnij również o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego z możliwością zwrotu kosztów rezygnacji z podróży!

Pandemia SARS-COV-2 sprawiła, że planowanie wyjazdów zagranicznych jest bardzo ryzykowne. Nagłe zachorowanie lub inne losowe zdarzenie życiowe, może obrócić nasze plany o 180 stopni. Sytuacja z dnia na dzień może się diametralnie zmienić, w związku z tym, lepiej ubezpieczyć się od rezygnacji z wyjazdu. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji zapewnia ochronę na wypadek dwóch sytuacji: rezygnacji lub przerwania podróży. Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w związku z wyjazdem, jeżeli przed rozpoczęciem podróży będziemy zmuszeni zrezygnować z wyjazdu z powodu, który jest wymieniony w OWU Koszty Rezygnacji TU EUROPA.

Warto wspomnieć, że nasz ubezpieczyciel TU EUROPA rozszerzył dla Naszych Klientów ochronę kosztów związanych z podróżą w sytuacji trafienia na kwarantannę związaną z COVID -19. Rozszerzyliśmy zakres ubezpieczenia o:

 • możliwość rezygnacji lub przerwania podróży z powodu kwarantanny związanej z COVID -19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży, a także ich dzieci;
 • wprowadzenie możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni i mniej przed rozpoczęciem podróży;
 • wprowadzenie jednolitego terminu przystąpienia do umowy ubezpieczenia Koszty Rezygnacji w obu wariantach, gdy do rozpoczęcia podróży jest 30 dni lub mniej. W takiej sytuacji do ubezpieczenia Koszty Rezygnacji będzie można przystąpić w dniu zawarcia umowy podróży.

 

Masz jeszcze jakieś pytania? W związku z tym pędzimy z odpowiedzią! 🙂

 

W jakim terminie mogę kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Jeśli do wyjazdu zostało więcej niż 30 dni, to:

 • w wariancie 100% w terminie 10 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży
 • w wariancie 100% Max w terminie 3 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży.

Jeśli do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej, ubezpieczenie Koszty Rezygnacji w obu wariantach można kupić tylko w dniu zawarcia umowy podróży.

Dzień zawarcia umowy podróży jest to dzień podpisania umowy podróży.

Czy mogę bez powodu zrezygnować z podróży i dostanę zwrot poniesionych środków z ubezpieczenia?

Aby otrzymać zwrot środków z ubezpieczenia należy udokumentować przyczynę odwołania podróży. Powody rezygnacji dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia wymieniamy w tabeli w OWU Koszty Rezygnacji TU EUROPA. W ubezpieczeniu w wariancie 100% można zrezygnować z podróży aż z 19 przyczyn, między innymi z powodu nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, a także z powodu kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży lub kradzieży samochodu.

W wariancie 100%, po zapłaceniu dodatkowej składki można zrezygnować z powodu:

 • nagłego zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej (zwyżka 100%),
 • zachorowania na Covid-19 i kwarantanny związanej z Covid-19 (zwyżka 60%).

W wariancie 100% Max, oprócz przyczyn wymienionych w wariancie 100%, można dodatkowo zrezygnować z powodu: nagłego zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej, zachorowania na Covid-19 i kwarantanny związanej z Covid-19, aktu terrorystycznego, otrzymania propozycji adopcji dziecka i otrzymania powołania do rozgrywek sportowych.

Pełen katalog powodów rezygnacji znajduje się w OWU Koszty Rezygnacji TU EUROPA

Rozmyślenie się z podróży nie stanowi podstawy do zwrotu poniesionych na podróż kosztów.

Czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji zapewnia ochronę na wypadek rezygnacji lub przerwania podróży z powodu zachorowania przez ubezpieczonego na Covid-19?

Rezygnacja lub przerwanie podróży z powodu zachorowania na Covid-19 jest możliwa wyłącznie, jeśli posiadasz ubezpieczenie:

 • w wariancie 100% rozszerzonym, po zapłaceniu dodatkowej składki, o zachorowanie na Covid-19 i kwarantannę związaną z Covid-19 lub
 • w wariancie 100% Max, w cenie którego jest możliwość rezygnacji z powodu zachorowania na Covid-19 lub objęcia kwarantanną związaną z Covid-19.

Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone testem antygenowym lub PCR oraz nie może rokować wyzdrowienia do dnia rozpoczęcia podróży lub musi mieć miejsce w czasie podróży.

Co, jeśli zostałem objęty kwarantanną przed wyjazdem? Czy ubezpieczenie zadziała?

Tak, jeśli przed wyjazdem zostanie nałożona na Ciebie indywidualna kwarantanna z powodu tego, że miałeś kontakt z osobą chorą na Covid-19, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie. Musisz potwierdzić kwarantannę dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierał daty jej trwania.

Anulacja podróży z powodu objęcia kwarantanną związaną z Covid-19 jest możliwa, jeśli posiadasz ubezpieczenie:

 • w wariancie 100% rozszerzonym, po zapłaceniu dodatkowej składki, o zachorowanie na Covid-19 i kwarantannę związaną z Covid-19 lub
 • w wariancie 100% Max, w cenie którego jest możliwość rezygnacji z powodu zachorowania na Covid-19 lub objęcia kwarantanną związaną z Covid-19.

Czy mogę zrezygnować z powodu zachorowania na Covid-19 rodziców, teściów pozostających w kraju?

Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, gdy rodzice lub teściowie pozostają w kraju i zachorują na Covid-19, pod warunkiem posiadania przez Ciebie ubezpieczenia:

 • w wariancie 100% rozszerzonym, po zapłaceniu dodatkowej składki, o zachorowanie na Covid-19 i kwarantannę związaną z Covid-19 lub
 • w wariancie 100% Max, w cenie którego jest możliwość rezygnacji z powodu zachorowania na Covid-19 lub objęcia kwarantanną związaną z Covid-19.

W takiej sytuacji zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone testem antygenowym lub PCR. Dodatkowo stan chorego musi wymagać natychmiastowej hospitalizacji i nie rokować wyzdrowienia do dnia rozpoczęcia podróży albo zachorowanie musi mieć miejsce w trakcie podróży.

Co jest zwracane w przypadku przerwania podróży?

W przypadku przerwania podróży ubezpieczyciel zwraca koszty za niewykorzystaną część świadczeń wynikających z umowy podróży. Dodatkowo są zwracane koszty transportu powrotnego do domu – jeśli umowa podróży je obejmowała, a Ty nie może wykorzystać środka transportu, który był zapewniony w ramach tej umowy. Ubezpieczyciel robi to maksymalnie do wysokości kosztów za transport powrotny, które były przewidziane w umowie podróży.

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia kosztów rezygnacji?

W celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego powinieneś:

1) poinformować ACTIVTOUR o:

 1. a) rezygnacji z podróży – do 3 dni od zdarzenia i przed datą rozpoczęcia podróży, lub
 2. b) przerwaniu podróży – do 3 dni od zdarzenia,

oraz

2) zgłosić szkodę do TU Europa do 7 dni od zdarzenia:

 1. a) elektronicznie na stronie: www.tueuropa.pl/zglos-szkode
 2. b) pisemnie lub osobiście: TU Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
 3. c) telefonicznie pod nr 801 500 300 lub (+48) 71 36 92 887 dołączając dokumenty, które potwierdzają poniesione koszty oraz zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z ACTIVTOUR: nr tel. 695 427 447 lub e-mail: info@activtour.pl/ gosia@activtour.pl

Popularne posty

Ze stron Magazynu Perfect Diver 26- RAJA AMPAT część II Niezwykłe podwodne spotkania

 RAJA AMPAT MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY GŁÓWNE OBSZARY: MISOOL NA POŁUDNIU, CIEŚNINĘ DAMPIER W CENTRUM ORAZ WYSPY WAYAG I KAWE NA PÓŁNOCY. ODKĄD W LATACH 80-TYCH I 90-TYCH […]

ZOBACZ
Ze stron Magazynu Perfect Diver 25- RAJA AMPAT część I The Last of Paradise

 INDONEZJA, WYSPIARSKI KRAJ ZAJMUJĄCY ARCHIPELAG 17 TYSIĘCY WYSP, Z KTÓRYCH CO TRZECIA JEST NIEZAMIESZKANA, JEST CORAZ CZĘŚCIEJ WYBIERANĄ DESTYNACJĄ NURKÓW Z CAŁEGO ŚWIATA. SZACUJE SIĘ, ŻE TO WŁAŚNIE […]

ZOBACZ
Ze stron Magazynu Perfect Diver 23 – SHARKS część II

 NA ŚWIECIE ISTNIEJE PONAD 500 GATUNKÓW REKINÓW, OD NAJMNIEJSZYCH – KILKUCENTYMETROWYCH DO PONAD 18-METROWYCH. Z TEJ OGROMNEJ ILOŚCI GATUNKÓW, TYLKO 12 MOŻE ZAATAKOWAĆ. Z TEGO TUZINA, 5–6 GATUNKÓW […]

ZOBACZ
Ze stron Magazynu Perfect Diver 22 – SHARKS

 INTELIGENTNE. MAJĄ PAMIĘĆ KRÓTKO I DŁUGOTRWAŁĄ. NIEKTÓRE Z NICH POSIADAJĄ ZDOLNOŚĆ WIDZENIA STEREOSKOPOWEGO, DZIĘKI KTÓREMU POTRAFIĄ DOSKONALE OCENIĆ ODLEGŁOŚĆ. Widzenie obuoczne sprawia, że zwierzę lepiej orientuje się w […]

ZOBACZ
Ze stron Magazynu Perfect Diver 21 – Galapagos Republika Zwierząt część 2

 Człowieku! Zanurz się pod wodę. Jeśli piękno, które ujrzysz nie wstrząśnie Tobą- to nic ciekawego Cię już w życiu nie czeka. Przemierzając ponad 100 mil morskiej żeglugi od […]

ZOBACZ
Ze stron Magazynu Perfect Diver 20 – Galapagos Republika Zwierząt

 Człowieku! Zanurz się pod wodę. Jeśli piękno, które ujrzysz nie wstrząśnie Tobą- to nic ciekawego Cię już w życiu nie czeka. Usiądź sobie wygodnie. Zaprzyj rękoma pomiędzy kamieniami […]

ZOBACZ
GWARANCJA ORGANIZATORA 2023/2024

Drodzy Nurkowie!!! Pragniemy poinformować Was, że z Nami podróże są zawsze bezpieczne. 421.056,00 PLN tyle wynosi  Gwarancja Ubezpieczeniowa ACTIVTOUR Profesjonalnego Organizatora Wyjazdów Nurkowych na nowy sezon 2023/2024. Prawdopodobnie […]

ZOBACZ
Ze stron Magazynu Perfect Diver 19 – Preludium do Galapagos czyli Ekwador po obu stronach równika

 Archipelag Galapagos jest marzeniem każdego nurka. To pozycja obowiązkowa jeśli rozpatrujemy „TOP-owe” miejsca nurkowe na świecie. Jednak aby osiągnąć te oddalone o 1000 km od stałego lądu wyspy, […]

ZOBACZ
Ze stron Magazynu Perfect Diver 18 – Vámonos! Morze Korteza…

 Miejsce nurkowe owiane światową sławą. Jacques Cousteau nazwał Morze Korteza „akwarium świata”, ponieważ żyje w nim ponad 600 gatunków zwierząt ! Meksykański stan Sonora – w cieniu amerykańskiej […]

ZOBACZ
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OD REZYGNACJI Z PODRÓŻY

Kupujesz wycieczkę? Nie zapomnij również o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego z możliwością zwrotu kosztów rezygnacji z podróży! Pandemia SARS-COV-2 sprawiła, że planowanie wyjazdów zagranicznych jest bardzo ryzykowne. Nagłe zachorowanie […]

ZOBACZ
UWAGA! NOWE ZASADY DLA POWRACAJĄCYCH DO POLSKI Z KRAJÓW NON-SHENGEN

Rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie 15 grudnia 2021 mówiło, że osoby podróżujące z krajów spoza Unii Europejskiej i spoza strefy Schengen, muszą przed przekroczeniem polskiej granicy […]

ZOBACZ
Meksyk- podróż do wnętrza Ziemi

Meksyk to jedno z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie można zaznać uczucia latania. Swobodnego, samodzielnego, w promieniach światła słonecznego. Wystarczy do tego, tylko kochać nurkowanie. Po prostu.   Półwysep […]

ZOBACZ
SPRAWDŹ