Gwarancja organizatora

421 056,00 PLN Tyle wynosi Gwarancja Ubezpieczeniowa ACTIVTOUR Profesjonalnego Organizatora Wyjazdów Nurkowych na nowy sezon 2023/2024. Prawdopodobnie plasuje nas to na 1 miejscu w Polsce! Polisa obowiązuje od 18.09.2023 r. do 17.09.2024 r. Wystawiona została przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA, wiodącego ubezpieczyciela biur podróży. Gwarancja na tak wysoką sumę potwierdza, iż ACTIVTOUR jest największym organizatorem wyjazdów nurkowych w Polsce.

Przedmiotem gwarancji jest:

•    pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,
•    pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
•    pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki.

SPRAWDŹ